Erasmus Multi Polis

Alles in één keer goed verzekerd

Met een Multi Polis van Erasmus Verzekeringen bent u verzekerd van een voordelig verzekeringspakket die het beste bij u past, nu én in de toekomst.

 • Altijd kosteloos wijzigen
 • Dagelijks opzegbaar
 • Geïntegreerde pakketkorting
 • Automatisch tweede gezinsautoregeling
Vind uw adviseur
VoordeelPakket

Al uw verzekeringen in één pakket: gemakkelijk, overzichtelijk en voordelig.

VoordeelPakket: Een slim, goed en gunstig verzekeringspakket volledig afgestemd op uw persoonlijke situatie en wensen.

De meeste mensen hebben een aantal verzekeringen. Een paar verzekeringen zijn onmisbaar, sommige zelfs verplicht. Zo heeft bijna iedereen wel een inboedel- en aansprakelijkheidsverzekering, hebben autobezitters een autoverzekering en eigen huizenbezitters een woonhuisverzekering. Ook doorlopende reis- en rechtsbijstandverzekeringen worden steeds vaker afgesloten. Het is dan ook handig en verstandig al uw verzekeringen in één pakket te bundelen.

Al uw verzekeringen gebundeld in één VoordeelPakket levert een aantal voordelen op.

 • Zekerheid dat de verschillende verzekeringen op elkaar zijn afgestemd, zodat u geen hiaten in de dekking heeft of voor over lappende dekkingen betaalt.
 • Overzichtelijk. Alle verzekeringen duidelijk en overzichtelijk in één polis ondergebracht heeft bovendien als voordeel dat u van allerlei losse polissen en paperassen af bent.
 • Voordeel van pakketkorting. De combinatie van bijvoorbeeld een inboedel-, aansprakelijkheids- en een autoverzekering levert bijvoorbeeld al een korting op van 5% op de totale premie. Met een doorlopende reis- en ongevallenverzekering erbij wordt de korting maar liefst 10% op al uw verzekeringen.
  Eén polis betekent ook maar één keer poliskosten.
 • Gemak van maandbetaling. Omdat u uw salaris ook per maand krijgt, vinden wij het logisch dat u bij ons ook uw verzekeringen automatisch per maand kunt betalen, zonder extra kosten./li>

En tenslotte mogen uitsluitend professionele adviseurs onze Erasmus Multi Polis afsluiten.
U bent dus ook verzekerd van een deskundig advies!

Laat uw assurantieadviseur uw verzekeringen eens onder de loep nemen. Heeft u verschillende verzekeringen bij ver schil lende adviseurs en maatschappijen lopen? Grote kans dat bepaalde dekkingen elkaar overlappen, waardoor u teveel premie betaalt. Bovendien mist u dan ook onze pakketkorting. Dubbel onvoordelig dus.

Het bijhouden van uw verzekeringen is ook van belang. Waarschijnlijk heeft u de afgelopen jaren wel wat duurdere spullen gekocht, zoals een LCD-televisie of een nieuwe bank. Of heeft u gezinsuitbreiding gehad, of zijn de kinderen juist het huis uit gegaan? Dan loopt u daarmee de kans onderverzekerd of over verzekerd te zijn. En kan die dure auto ver zekering niet wat goedkoper? Kortom, er zijn allerlei redenen om uw assurantieadviseur eens naar uw verzekeringen te laten kijken. Als geen ander kan hij de wirwar aan polissen beoordelen en u adviseren verzekeringen aan te passen of (over) te sluiten.
Hij neemt u deze zorg graag uit handen.

Erasmus Multi Polis

De Erasmus Multi Polis kent vijf rubrieken. In elk van deze rubrieken zijn verzekeringen opgenomen die bij elkaar horen. Onder de rubriek Vervoer vallen bijvoorbeeld de auto- en motorverzekering en onder de rubriek Wonen de woonhuis- en inboedelverzekering. Op deze pagina zetten wij alle rubrieken op een rij.

Rubriek Vervoer

Aan uw auto of motor zijn grote risico’s verbonden. Ongetwijfeld heeft u wel eens in de file gestaan, omdat de weg versperd was door een aanrijding. En bij een aanrijding is bijna altijd ook een tegenpartij betrokken.
Voor schade door uw schuld toegebracht aan anderen, bent u verplicht zich te ver zekeren. Veelal wilt u echter ook de schade aan uw eigen auto of motor verzekerd hebben.
Of wat te doen bij problemen met uw garage of dealer? Of de maatschappij waarbij de tegenpartij verzekerd is, doet moeilijk bij het verhalen van uw schade. Voor al die risico’s hebben wij prima verzekeringen.

Personenauto en motor

Zoals u weet, bent u verplicht voor uw auto of motor een aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) te hebben voor schade die u toe brengt aan anderen. Met verzekerde bedragen van EUR 2.500.000,- voor materiële schade en EUR 5.000.000,- voor letsel schade bent u met de Personenauto- en Motor verzekering goed verzekerd. Maar diefstal van uw auto of motor, schade door storm of een steentje door de voorruit wilt u misschien ook wel verzekerd hebben. Deze risico’s zijn prima te verzekeren onder de beperkt cascodekking. Is uw auto of motor nog niet zo oud dan wilt u wellicht ook zelf veroorzaakte schade aan uw auto of motor wel gedekt hebben. De Personenauto- en Motorverzekering bieden hier een cascodekking voor die meer dan compleet is. Een paar extra’s op de auto ver zekering: een hogere uitkering bij total loss van uw auto, doordat een lagere afschrijving wordt toegepast. Is de auto niet ouder dan 1 jaar, dan wordt zelfs de volledige nieuw waarde vergoed.
Accessoires zijn tot EUR 1.250,- gratis meeverzekerd

Aanvullende verzekeringen

De WA- en de (beperkt) cascodekking bieden dekking voor respectievelijk schade aan de tegenpartij en aan uw eigen auto of motor.
Maar andere vervelende zaken zoals problemen bij het verhalen van een schade, een niet naar uw tevredenheid uitgevoerde reparatie of letselschade van u of van één van uw passagiers vallen niet onder die verzekeringen. Voor dergelijke risico’s kunt u, tegen een aantrekkelijke premie, een aanvullende verzekering nemen.

Rechtsbijstand

Als u van rechts komt en geen voorrang krijgt en verschillende getuigen bevestigen dit, dan zal het verhalen van uw schade geen probleem zijn.
Wordt u van achteren aangereden door iemand die zegt dat u onnodig op uw rem ging staan, dan wordt het verhalen van een schade al een stuk lastiger. Of een garagehouder die een hoge rekening stuurt voor een half uit ge voerde reparatie op andere gedachten bren gen, kan heel lastig worden. Verzekerd zijn van juridische bijstand is dan meer dan wel kom. Afhankelijk van de situatie en afhankelijk van uw behoefte kan een keuze gemaakt worden uit drie rechtsbijstandverzekeringen. Dit zijn:
• Verhaalsservice (beperkte bijstand)
• Verhaalsrechtsbijstand (uitgebreidere bijstand)
• Motorrijtuigenrechtsbijstand (meest uitgebreide bijstand)

Inzittenden / Opzittenden

Het is geen leuk onderwerp, maar we komen het toch wel eens tegen: een auto-ongeluk waarbij slachtoffers vallen. Een gebroken been oplopen is vervelend, maar dat herstelt wel weer. Maar een dwarslaesie of een dodelijk ongeval is een ander verhaal. Vaak komen daar ook nog eens financiële zorgen bij. Die zorgen kunnen (gedeeltelijk) weggenomen worden doordat de Auto-inzittendenverzekering bij invaliditeit of overlijden een kapitaal uitkeert.
Voor motorrijders is er de Motor opzittendenverzekering.

Om de financiële zorgen na een auto-ongeluk nog meer weg te nemen is de Schadeverzekering Inzittenden een perfecte oplossing.
Van de inzittende die slachtoffer van een ongeluk wordt, wordt de totale schade vergoed tot een maximum van ruim EUR 900.000,-.
Ook inkomstenderving en smarten geld zijn hiermee verzekerd.

Rubriek Wonen

De kranten staan er vol mee: een woonhuis brandt tot de grond toe af, een dak van een huis raakt zwaar beschadigd door een omgevallen boom vanwege een hevige storm, een inbreker bekent een serie inbraken, wateroverlast door hevige regenval, kapotte
apparatuur door blikseminslag… De kans dat u zo iets overkomt is gelukkig niet zo groot.
Maar als het u overkomt, dan is dat heel vervelend. Alle overlast en het werk dat u daaraan heeft, kunnen wij u niet uit handen
nemen. Wel kunnen wij ervoor zorgen dat zo’n schade geen nadelige financiële gevolgen voor u heeft. Die zekerheid bieden wij u met onze Woon Riant Woonhuis- en Woon Riant Inboedelverzekeringen.

Woon riant woonhuis

Een woonhuisverzekering is een heel belangrijke verzekering voor iedere huis eigenaar.
Uw eigen huis vertegenwoordigt zo’n groot kapitaal, dat u er niet aan moet denken dat daar schade aan ontstaat en dat u niet
verzekerd bent. De Woon Riant Woonhuis verzekering, het woord ‘riant’ zegt het al, biedt een complete dekking voor uw huis. Van brandschade tot stormschade, van water scha de tot vandalismeschade. Zelfs voor het onwaarschijnlijke geval dat een vliegtuig schade aan uw huis veroorzaakt, bent u verzekerd. Ook het glas in uw ramen is gedekt tegen glasbreuk. Wordt het verzekerde bedrag vast gesteld met de herbouwwaardemeter of door een taxateur, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd. Met recht een riante dekking

Woon riant inboedel

Ook uw inboedel is een belangrijk bezit, dat u graag goed verzekerd wilt hebben. De gevaren die een inboedel bedreigen, komen
veelal overeen met die van een woonhuis.
Maar ook inbraak en diefstal vormen een groot risico voor uw inboedel. Dergelijke risico’s zijn gedekt op de Woon Riant Inboedelverzekering. En nog veel meer. Ook schade aan de door u opgeknapte badkamer, of aan de voor uw rekening geplaatste keuken, is gedekt. Stelt u de waarde van uw inboedel vast met behulp van de inboedelwaardemeter, dan bent u gegarandeerd niet onderverzekerd.
Een rustig gevoel.

Kostbaarheden

Heeft u kostbare zaken zoals bijvoorbeeld een duur sieraad of horloge, dan wilt u dat misschien ook buitenshuis verzekerd hebben. Verlies of diefstal komt toch veel voor. De kostbaarhedenverzekering is dan een prima aanvulling op uw inboedelverzekering.

Rubriek Vrije Tijd

We hebben tegenwoordig veel meer vrije tijd dan vroeger en kunnen daar vaak ook meer geld aan besteden. En dat brengt dan weer andere, niet alledaagse, risico’s met zich mee.
Neem de caravan of (zeil)boot. Dat zijn toch veelal dure investeringen, die u niet zo maar op het spel wilt zetten. U staat er niet altijd bij stil, maar ook tijdens vakanties loopt u dagelijks risico’s. Er kan iets met uw bagage gebeuren die u bij zich heeft, een zakkenroller kan er met uw portemonnee vandoor gaan en ook de wintersport loopt helaas niet altijd goed af.
Die luxe vrije tijdsbestedingen moe ten dan ook goed verzekerd kunnen worden.

Doorlopende reis- en annulering

Gaat u meerdere keren per jaar voor lange of korte periode op vakantie, dan is de doorlopende reisverzekering de ideale verzekering.
Deze is helemaal naar uw persoonlijke wensen en gezinssamenstelling in te richten. De basisverzekering kunt u met verschillende dekkingen uitbreiden. Van dokterskosten tot diefstal van geld, van dekking tijdens het varen op de Friese meren, tot dekking tijdens de wintersport in Oostenrijk. Zelfs het door omstandigheden moeten annuleren van uw vakantie en het geld dat u daarmee kwijt kan raken, is te verzekeren. Bovendien is de door lopende reisverzekering ook nog voordeliger dan wanneer
u voor elke reis een aparte ver zekering sluit.

Caravan

Uw vakantieplezier abrupt afgebroken door een ongeluk met de caravan. U moet er niet aan denken. Het voorkómen kunnen wij niet voor u verzekeren. Wel kunnen wij u verzekeren van een ruime vergoeding van de materiële schade die u daardoor lijdt. Niet alleen de schade aan de caravan wordt ver goed, maar ook de schade aan de inventaris, bagage en voortent. Staat de caravan op de camping (of in de stalling), dan is de caravan en alles wat daarbij hoort o.a. ook verzekerd voor schade door brand, diefstal en storm. Schade door hagel kunt u apart meeverzekeren.

Vaar riant pleziervaartuig

Wat voor de caravan geldt, geldt ook voor de boot. Zowel op het water, op de trailer achter de auto als in de stalling kan er iets met uw boot gebeuren. Met de Vaar Riant Pleziervaartuigverzekering bent u uitstekend verzekerd.
Van roeibootjes tot zeiljachten. Op de Loosdrechtse Plassen tot op de Middellandse Zee.
De boot en de inboedel zijn standaard verzekerd, maar ook het ongevallenrisico voor de opvarenden is standaard meeverzekerd. En als u wilt, verzekeren wij ook uw boottrailer of volg boot.

Rubriek Recht

In een samenleving waar mensen zich steeds bewuster worden van hun rechten en plichten worden we steeds vaker geconfronteerd met conflicten. Met de buren over een overhangen de boom of verkeerd geplaatste schutting, met de leverancier over de levering van een nieuw bankstel, met de garage over een niet naar wens uitgevoerde reparatie. Mede door de dure tarieven van advocaten worden een Aansprakelijkheids- en Rechtsbijstandverzekering steeds belangrijker.

Aansrakelijkheid voor particulieren (AVP)

Een kopje koffie dat omgestoten wordt over de nieuwe vloerbedekking van vrienden, de geleende boormachine die op de vloer kapot valt, een kind dat met fiets en al omvalt tegen de nieuwe auto van de buurman. Vervelende ongelukjes die vaak nog veel geld kosten om te repareren ook. De financiële gevolgen van zulke voorvallen worden opgevangen door de Aansprakelijkheids verzekering voor particulieren.

Rechtbijstand

Als u onrecht wordt aangedaan is vaak de eerste reactie: ik wil mijn recht hebben. De
aannemer die zijn afspraken maar niet nakomt, de werkgever of de overheid over een ontslagprocedure, de overheid over een vergunning die maar niet afkomt… Als particulier opboksen tegen grote bedrijven of overheidsinstanties is vaak onbegonnen werk. De Rechtsbijstandverzekering is in die geschillen vaak een prima middel om uw recht te halen. De Rechtsbijstand verzekering is modulair van opbouw met als basis de module ‘Verkeer’. Die kan uitgebreid worden met de modules ‘Consument en wonen’, ‘Inkomen’ en ‘Fiscaal en vermogen’.
Ook deze verzekering is dus naar uw wensen samen te stellen.

Tip: zijn er meerdere auto’s in het gezin, dan is een Rechtsbijstandverzekering goedkoper dan losse Motorrijtuigenrechtsbijstandverzekeringen

Rubriek Ongevallen

Een ongeluk zit in een klein hoekje. De meeste ongelukken gebeuren dan ook in en rondom het huis. En meestal loopt het allemaal goed af. Maar loopt het een keer niet goed af, dan kan zo’n klein ongelukje flinke financiële ge volgen hebben. Uw inkomen kan geheel of gedeeltelijk wegvallen, uw huis moet aan de nieuwe omstandigheden worden aangepast, er moeten voorzieningen worden getroffen om uw mobiliteit te vergroten. De overheid vergoed meestal niet alle wen sen die u heeft.
Een ongevallenverzekering biedt dan een tegemoetkoming in de kosten die niet door een uitkering worden gedekt

Gezinsongevallen

De Gezinsongevallenverzekering biedt alle gezinsleden bescherming tegen de financiële gevolgen van blijvende invaliditeit of over lijden na een ongeval. U kunt een keuze maken uit vier combinaties. Bij blijvende invaliditeit kunt u kiezen uit verschillende verzekerde bedra gen. De uiteindelijke uitkering bij invaliditeit is afhankelijk van de mate van invaliditeit. De
Gezinsongevallenverzekering kent een stijgen de uitkeringsschaal. Dit betekent dat bijvoorbeeld bij 50% invaliditeit 100% van het verzekerde bedrag wordt uitgekeerd, oplopend tot wel 350% bij een invaliditeit van 100%.

De Gezinsongevallenverzekering geldt ook voor de inzittenden in uw auto, waardoor u geen Auto-inzittendenverzekering nodig hebt.
Daar mee heeft u dus een extra voordeeltje.
Uiteraard is de Gezinsongevallenverzekering 24 uur per dag en 7 dagen in de week en in de hele wereld van kracht

Tip: met een Gezinsongevallenverzekering is een Auto-Inzittendenverzekering niet meer nodig. U spaart daarmee de premie uit, maar ook de pakketkorting wordt hoger waardoor de Gezinsongevallenverzekering heel goed koop en soms zelfs ‘gratis’ wordt.

Persoonlijke ongevallen

Bent u alleenstaand of vindt u de verzekerde bedragen van de Gezinsongevallenverzekering niet voldoende, dan kunt u kiezen voor de Persoonlijke Ongevallenverzekering. Deze verzekering is helemaal naar uw wensen samen te stellen. Er zijn geen vaste com binaties. U kunt bij blijvende invaliditeit kiezen voor een hogere uitkering tot maximaal 225% van het verzekerde bedrag. Ook voor de Persoonlijke Ongevallen verzekering geldt dat de verzekering het hele jaar door en wereldwijd van kracht is.

Voordelen

De voordelen van het VoordeelPakket op een rij:

 • geen overlappingen of hiaten in de dekking
 • pakketkorting oplopend tot wel 10%
 • maand-, kwartaal- of halfjaarbetaling zonder extra kosten
 • poliskosten éénmalig in rekening gebracht
 • alles overzichtelijk in één polis

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Uw financieel adviseur informeert u graag over alle mogelijkheden en maakt desgewenst een op uw situatie en wensen toegesneden offerte.

Bovenstaande informatie is informatief en niet bedoeld als advies.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 4.2 / 5. Aantal stemmen: 5

Geen stemmen, wees de eerste!