Beheerst beloningsbeleid

De maatschappij en daarmee de wetgever en toezichthouder AFM hechten grote waarde aan een transparant en beheerst beloningsbeleid bij financiële ondernemingen. Erasmus Verzekeringen onderschrijft dit belang.
Hieronder beschrijven wij welk beleid er is om risico’s op onzorgvuldige behandeling van consumenten tegen te gaan en geven wij inzicht in de variabele beloningen die er bij Erasmus Verzekeringen hebben plaatsgevonden.

Risicoanalyse

Wij hebben een risicoanalyse opgesteld om na te gaan welke risico’s er mogelijk binnen onze onderneming zijn die leiden tot onzorgvuldige behandeling van klanten als gevolg van ons beloningsbeleid. Deze analyse en ons beleid om bedrijfsrisico’s structureel te monitoren, worden jaarlijks door een externe auditor gecontroleerd.

Beloningsbeleid

Het beleid van onze onderneming op het gebied van beloning is erop gericht om de duurzaamheid te bevorderen. De bestuurders van onze onderneming ontvangen een vast salaris dat in verhouding staat tot de werkzaamheden die zij voor de onderneming verrichten. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Hierbij is van belang dat er een gezonde verhouding is tussen de vaste beloning en de variabele beloning van aandeelhouders / bestuurders.

Wij beschikken over een gezond eigen vermogen en houden dit op niveau.

Ten aanzien van de beloning van medewerkers met een commerciële functie hebben wij het beloningsbeleid vastgelegd. De commerciële medewerkers ontvangen net als alle andere medewerkers een vast salaris. Er is geen variabel salaris uitgekeerd, wel kan er een 13e maand worden uitgekeerd als de jaarresultaten van Erasmus Verzekeringen hiervoor goed genoeg zijn.

Tenslotte vraagt de wetgever ons te vermelden of er binnen Erasmus Verzekeringen iemand € 1 miljoen of meer
heeft verdiend. Dit is niet het geval. De informatieverplichting hierover kun je nalezen in een specifiek artikel van de Wet op het financieel toezicht (WFT): artikel 1:120 lid 2b .

Evaluatie

Jaarlijks evalueren wij ons beloningsbeleid in zijn geheel, en de beloning van bestuurders en commerciële medewerkers in het bijzonder op haar werking. Indien noodzakelijk nemen wij maatregelen om ongewenste effecten van ons beloningsbeleid voor de klant te corrigeren.

Review deze pagina aub

Klik op de sterren

Gemiddelde score 0 / 5. Aantal stemmen: 0

Geen stemmen, wees de eerste!